Bemiddeling

Aanbieder

Heeft u genoeg tijd en kennis en ervaring in een hobby of vak die u wilt doorgeven aan geïnteresseerden?
U bepaalt zelf hoe u uw ervaring overdraagt: groepsgewijs of individueel, bij u thuis of juist niet. Het gaat niet om lesgeven of klussen, het gaat om een advies, om begeleiding. Het is de bedoeling dat u er plezier aan beleeft en zo op een actieve manier betrokken blijft bij de samenleving.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met het Gilde.

Aanvrager

Bent u op zoek naar advies, informatie, begeleiding? Iedereen, die serieuze belangstelling heeft kan, ongeacht de leeftijd, reageren op het aanbod.
Het gaat niet om echte lessen, ook niet om klussen. Het gaat om een manier van overdragen zoals u die van een ter zake kundige buurman of kennis zou kunnen verwachten. U kunt reageren voor u alleen, maar er zijn ook aanbiedingen geschikt voor groepjes, organisaties, scholen, e.d.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met het Gilde.

Tot 2011 was individuele bemiddeling mogelijk, maar door onvoldoende vraag en aanbod wordt dit alleen zeer beperkt aangeboden.