Conversatie

Conversatiegroepen Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Duits

conversatie Spaans 4

Het Gilde De Baronie heeft zich in de laatste vijf jaren ontwikkeld in de richting van een multilinguïstisch conversatiecentrum. De vele cursisten, die jaarlijks naar dit centrum komen, hebben tijdens hun schoolopleiding vaak weinig geoefend in het converseren in een andere moderne taal dan de Nederlandse.
Conversatie is in vele gevallen weinig ontwikkeld. Het Gilde gaat in haar cursussen uit van een redelijk kennisniveau van de cursist bij de aanvang van een cursus. Hoewel dit moeilijk te definiëren is, zal een docent/begeleider er op mogen rekenen, dat de cursist de betreffende vreemde taal in het verleden wel heeft geleerd, maar dat inmiddels de kennis enigszins is weggezakt. De vaak moeilijke grammatica, de woordenschat en uitdrukkingen kunnen dan geleidelijk weer op peil worden gebracht.

In twintig bijeenkomsten van anderhalf uur wordt in conversatiegroepen geoefend in grammatica, uitspraak en woordenschat. Dit aantal is op zich niet veel, maar het is een eerste aanzet voor velen tot een verdere verdieping in de betreffende moderne taal. Na twintig bijeenkomsten kan de cursist besluiten om verder te gaan op de weg, die is ingegaan.

De conversatiegroepen, bestaande uit zes tot tien à twaalf personen per groep, komen in de periode van september tot mei één keer per week dan wel één keer per veertien dagen bijeen. De bijeenkomsten worden begeleid door een deskundige docent in het betreffende taalgebied en duren één uur dan wel anderhalf uur per keer. Zij vinden overdag plaats in het gebouw Vianden, Viandenlaan 5 te Breda. De docenten hebben hun eigen, moderne, lesmateriaal en spelen daarnaast in op actuele gebeurtenissen, ervaringen van deelnemers (zoals vakantie, hobbies, film, muziek), krantenartikelen, e.d.

De deelname aan gesprekken, het beluisteren van teksten en het lezen en uitspreken van de betreffende woorden en zinnen, staan centraal tijdens de cursus.
Van de deelnemers wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Deze bedraagt € 100.- voor een seizoen van 20 bijeenkomsten (= 30 lesuren).

Indien u interesse hebt in deelname aan een cursus in een van de bovengenoemde talen, kunt u hier klikken om een inschrijfformulier in te vullen. U wordt dan, nadat wij het door u ingevulde formulier hebben ontvangen, ingedeeld in één van de werkgroepen.
Voor de inschrijving betaalt u €  10.-. Bij grote belangstelling kan het voor ons noodzakelijk zijn om u enige tijd op een wachtlijst te plaatsen.

Gilde De Baronie
Viandenlaan 5
4835 EG BREDA
Tel. 076-561 51 58
conversatie@gildebaronie.nl
Er zijn spreekuren: ’s maandags, ‘€˜s dinsdags en ‘€˜s donderdags van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten het spreekuur kunt u het antwoordapparaat gebruiken. U wordt dan teruggebeld.