IN MEMORIAM CAREL STAPEL

Op 31 juli j.l. is onze oud voorzitter en coördinator Carel Stapel overleden.
Wij hebben Carel leren kennen als een gedreven voorzitter die veel structuur heeft gebracht in onze organisatie. In zijn werkzame leven heeft hij zich een overlegcultuur eigen gemaakt waarmee hij menigeen heeft weten te activeren en te enthousiasmeren om als vrijwilliger bij Gilde de Baronie aan te sluiten.
Carel was overal inzetbaar en heeft zich ook altijd ingeleefd in de wensen van de uitvoerders en zich ingezet om de projecten uit te breiden en succesvol te doen zijn.
Ook op landelijk en provinciaal niveau was hij een veel gevraagd persoon die zich inzette voor het voortbestaan van het Gilde en door zijn omgang met mensen een graag geziene gast was.

Nadat Carel in april 2016 zijn voorzitterschap van Gilde de Baronie had overgedragen omdat hij was gaan sukkelen met zijn gezondheid is het van lieverlee steeds verder achteruitgegaan.
Wij zijn Carel veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en wensen zijn vrouw Coby en zijn kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Carel, rust in vrede.

Namens Bestuur en Coördinatoren Gilde de Baronie,
Henny Diks, secr.