Rondleiding ‘Sporen van de Vrede van Breda’ 14 juli 2017

Vredefontein – foto Jan Korebrits

Vrijdag 14 juli a.s. om 18.45 uur  is er weer een rondleiding van het Gilde De Baronie in het kader van de herdenking van de Vrede van Breda (1667, nu 350 jaar geleden).

Meer informatie hierover is te vinden op www.gildebaronie.nl/stadsgidsen en in bijgaande
folder rondleidingen vrede van Breda

Omdat een bezoek aan het Kasteel van Breda in de rondleiding is opgenomen, dient aanmelding minimaal één week voor deelname plaats te vinden via stadsgidsen@gildebaronie.nl.

In de e-mail dienen de volledige achternaam en eerste voorletter van de deelnemer opgegeven te worden, zoals vermeld op zijn/haar legitimatiebewijs, alsmede de datum van deelname.

Zonder aanmelding vooraf en legitimatie bij de wacht van de KMA is toegang op het kasteelterrein niet mogelijk.

De data van de volgende rondleidingen: 28 juli, 11 augustus en 25 augustus.

Loop mee door Breda met een stadsgids van Gilde De Baronie langs de ambassadeurshuizen naar de voormalige ridderzaal van het kasteel, waar de vrede werd getekend.

In dit project wordt samengewerkt met de Stichting De Nieuwe Veste en de stichting Historische Verzameling van de KMA.

 

Breda, 2 juli 2017.