Taalmaatjes

Taalmaatjesgilde

Het Taalmaatjesgilde brengt Nederlanders en anderstaligen (die in Breda wonen) bij elkaar, om de Nederlandse taal te leren spreken en de Nederlandse cultuur te delen. Bij het Taalmaatjesgilde wordt een vrijwilliger, het taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige. Wekelijks komen zij bij elkaar om op een persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Thuis in de huiskamer, tijdens een wandeling of bij een andere activiteit. Op de eerste plaats gaat het om communicatie in het Nederlands. Over alle mogelijke onderwerpen wordt gesproken, vooral over wat op dat moment van belang is voor degene die Nederlands leert. In deze gesprekken hoort de deelnemer, als het zo uitkomt, ook over typisch Nederlandse gewoontes en onze traditie en cultuur. Het kan gaan over de stad Breda en omgeving, over politiek, over feestdagen die we in Nederland kennen, maar ook over het actuele nieuws, hobby’s, familie etc. Soms gaan taalmaatje en deelnemer samen op stap naar een museum, bibliotheek, gemeentehuis of buurthuis, dit wordt in goed overleg onderling geregeld.

Taalmaatje worden?

Niet echt les geven, maar gewoon praten over allerlei onderwerpen, op een tijdstip en locatie die u samen afspreekt. Het Taalmaatjesgilde is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s, die zich net zij als willen inzetten om goed gemotiveerde anderstaligen beter Nederlands te leren spreken, om zo hun integratie te bevorderen.

U kunt zich aanmelden als Taalmaatje als u voldoet aan het volgende:

  •     goede beheersing van de Nederlandse taal
  •     enthousiast, geduldig en toegankelijk
  •     openstaan voor mensen uit andere culturen met andere gewoontes
  •     per week 1,5 uur ter beschikking heeft voor begeleiding

U wordt in principe voor een jaar gekoppeld aan een anderstalige. Het Taalmaatjesgilde ondersteunt u door middel van bijeenkomsten en waar nodig met materiaal. Per kwartaal is er een terugkoppeling met de coördinator. Ook tussentijds kunt u met uw vragen terecht bij de coördinator die de koppeling met de deelnemer heeft gemaakt.

Anderstaligen

De meeste anderstaligen die in Nederland wonen hebben op de een of andere manier al eens les gehad in de Nederlandse taal. Het is alleen niet altijd mogelijk om het geleerde in praktijk te brengen. Zij leven in hun eigen culturele kring, waar zij hun moedertaal spreken en ontmoeten te weinig Nederlanders met wie het spreken kan worden geoefend. Vaak is het taalmaatje voor de anderstalige de eerste autochtone Nederlander met wie echt contact wordt onderhouden. Daarom is het Taalmaatjesgilde voor alle anderstaligen die in Breda wonen en hun Nederlands willen verbeteren en door middel van persoonlijk contact willen kennisnemen van Nederlandse leefgewoonten.

Woont u in Breda, wilt u graag beter Nederlands leren spreken, een grotere kans op werk, meer contact met Nederlanders en meer over de Nederlandse cultuur weten? Meldt u dan aan, wij zoeken voor u een Taalmaatje.

Aanpak

Na aanmelding bij het Taalmaatjesgilde via de telefoon, e-mail, het inschrijfformulier of spreekuur volgt een kennismakingsgesprek met een van de coördinatoren van het Taalmaatjesgilde.
Dit geldt zowel voor begeleiders van- als deelnemers aan dit project.
In dit gesprek worden de interesses, persoonlijke wensen en het beheersingsniveau van het Nederlands geïnventariseerd d.m.v. een uitgebreide vragenlijst.
Op basis hiervan zoeken de coördinatoren naar een geschikte match tussen taalmaatje en deelnemer.
Bij het eerste contact tussen de deelnemer en taalmaatje kan de coördinator aanwezig zijn. Is er een klik dan gaan ze samen verder.
In het wekelijks contact bepalen het taalmaatje en de deelnemer samen waar ze over praten en waar het contact plaats vindt. Er is dus geen vast programma.
Bij vragen kunnen deelnemer en het taalmaatje altijd terecht bij een van de coördinatoren van het Taalmaatjesgilde.

Kosten

Deelnemers betalen € 40,- per jaar voor de begeleiding door een taalmaatje. Mensen met een bijstandsuitkering of een Breda Pas krijgen 50% reductie en betalen € 20,- per jaar.

Interesse ?

Aanmelden als taalmaatje of als deelnemer kan telefonisch op 076-5615158 op maandag van 14.00 uur- 16.00 uur, via email: taalmaatjesgilde@gildebaronie.nl. Een van de coördinatoren zal dan snel contact met u opnemen.