Algemeen

Een schat aan kennis en ervaring

Veel mensen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis en ervaring opgedaan, die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Vaak zijn zij al wat ouder of met pensioen en hebben ze er genoeg vrije tijd voor over.
Ook zijn er mensen van alle leeftijden op zoek  naar zulke informatie en advies.

De vroegere ambachtsgilden hielpen hun leden hun vakmanschap door te geven aan volgende generaties. Zo is ook Gilde De Baronie een betrouwbare makelaar in kennis en ervaring, die sinds 1986 bemiddelt tussen aanbieders en zoekers van kennis en ervaring. Overigens kunnen ook scholen, bedrijven en andere organisaties er aan mee doen. Meestal wordt wel een kleine bijdrage in de gemaakte kosten gevraagd.

Gilde De Baronie is een stichting, die volledig bestaat uit en werkt met vrijwilligers. Zij bieden hun kennis, ervaring en werklust voor niets aan. Op deze manier wil Gilde De Baronie aanwezige kennis en ervaring vrij beschikbaar helpen maken en tegelijkertijd gebruiken om delen van de samenleving, die elkaar niet zo gemakkelijk ontmoeten met elkaar in contact te brengen. We denken daarbij aan jong en oud  en aan nieuwkomers en gevestigde Nederlanders.

Een scala aan actie…..

Gilde De Baronie kent vier soorten activiteiten:

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op deze website.

Op deze pagina Film staat een promotiefilm over de diverse activiteiten.