Coronaprotocol natuurwandelingen

Vanwege corona gelden er op dit moment de volgende maatregelen om de wandelingen goed en veilig te laten verlopen:

 

Protocol:
De gids neemt de basisregels met u door voor de wandeling.

 

Uitgangspunten bij de wandelingen:

 

1. Wij passen de richtlijnen toe die de RIVM en de overheid hebben gesteld.
2. U neemt op eigen risico deel aan de wandelingen.
3. De gids informeert of de deelnemers Coronagerelateerde klachten hebben. U kunt alleen deelnemen als dit niet het geval is.
4. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tenminste 1,5 meter afstand te houden, van elkaar en tot de gids. Ook de gids houdt die afstand aan. Geef elkaar dus de ruimte.
5. Volg de aanwijzingen van de gids tijdens de wandeling over looproutes e.d.
6. De gids zal de wandeling beëindigen als de deelnemers zich onvoldoende houden aan deze richtlijnen, aan de voorschriften van de overheid of aan de aanwijzingen van de gids of als de gids zich onveilig voelt.
7. Wij bemiddelen op dit moment niet in carpoolen.