Fietstochten Breda 75 jaar bevrijd

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Breda en omstreken zijn bevrijd door de geallieerden, meer in het bijzonder door de Polen. Fietsgilde De Baronie heeft een tweetal routes voor u op het programma die het mogelijk maken de gebeurtenissen van het najaar van 1944 te herbeleven.

“De Polen achterna”

Om één en ander te realiseren gaan we eerst vanuit Breda in zuidelijke richting. Dat is de omgekeerde route die de Canadese en Engelse troepen destijds volgden. We gaan de geallieerden als het ware tegemoet. Dat vergt enig inbeeldingsvermogen van de deelnemers. In Chaam beginnen we aan een doorsteek richting Gilze. Daar is een koffiestop. Lunchpakket zelf meenemen. In Gilze sluiten we ons denkbeeldig aan bij de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. We volgen de Polen tot in Breda.

Onderweg zullen de gidsen op verschillende plaatsen stoppen en vertellen wat er zich op die plek heeft afgespeeld. Zij zullen één en ander illustreren aan de hand van historische foto’s, veelal gemaakt door gewone burgers die in oktober 1944 bijvoorbeeld getuige waren van schermutselingen tussen hun bezetters en hun bevrijders.

We eindigen deze tocht in Princenhage waar we eerst gaan kijken bij het in aanbouw zijnde Maczek Memorial. Vervolgens bezoeken we het Pools militair ereveld. Tot slot gaan we naar het Princenhaags museum waar u o.a. een tentoonstelling over Jacques van Poppel, een in Princenhage geboren beeldhouwer die verschillende oorlogs- en bevrijdingsmonumenten heeft gemaakt, kunt bekijken. Zo nodig wordt u terug naar het startpunt gebracht.

  • Data: 19 en 30 oktober 2019
  • Start: 10.00 uur Boshuis, Stouwdreef 1, Breda (Mastbos)
  • Lengte: circa 45 km

“De vergeten overwinnaars”

Na de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 moesten de Polen verder doorstoten. De route volgt het Poolse leger van Breda naar de bruggen van Moerdijk. In tegenstelling tot de strijd ten zuiden van Breda is er in gebied tussen Mark en Hollands Diep heel zwaar gevochten. De verwoestingen door het oorlogsgeweld waren enorm.

Ook tijdens deze tocht wordt regelmatig gestopt en zullen de gidsen aan de hand van verhalen en historisch fotomateriaal de gebeurtenissen van destijds toelichten.

Tijdens de lunchpauze in Moerdijk (lunchpakket zelf meenemen) zullen medewerkers van het Maczekmuseum een beeldpresentatie over de gebeurtenissen in dat gebied verzorgen.

  • Datum: 8 november 2019
  • Start: 10.00 uur, Intratuin, Terheijdensweg 296, Breda
  • Lengte: circa 48 km

N.B. Dankzij subsidie van de gemeente Breda en een bijdrage vanuit Gilde De Baronie kunnen wij u deze tochten gratis aanbieden. Ook de toegang tot het Princenhaags museum is gratis.

www.gildebaronie.nl                    www.princenhaagsmuseum.nl

www.maczekmuseum.nl               www.maczekmemorial.nl