In Memoriam Hans de Bont

Onlangs ontvingen wij het bericht dat op 26 december 2019 na een langdurige ziekte toch nog
onverwacht is overleden onze oud-vrijwilliger Hans de Bont in de leeftijd van 80 jaar.

Hans was gedurende 20 jaar als vrijwilliger verbonden aan Gilde De Baronie.
Hij heeft als computergids en als systeembeheerder jarenlang onze computers stand-by
gehouden en was ere-lid van Gilde De Baronie.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en wij wensen zijn partner en familie veel sterkte toe in de
komende periode.

Breda, 3 januari 2020.