Inschrijfformulier conversatie Moderne Talen

Persoonlijke gegevens

Aanhef

Informatie ten behoeve van de cursus:

Voor welke conversatieles wilt u zich aanmelden?

Hoe is uw kennis van deze taal momenteel?

Heeft u al eerder een cursus voor deze taal gevolgd?
JaNee

Zo ja, in welk jaar?

Op welk niveau?

Hoe vaak spreekt u de gekozen taal?

Het is mogelijk, dat voor de door u gekozen cursus reeds het maximum aantal cursisten is bereikt.
Wilt u op een wachtlijst geplaatst worden?
JaNee

Na het klikken op 'verzenden' ontvangt u via mail een kopie van uw inschrijving.
U krijgt z.s.m. bericht of u geplaatst kunt worden.

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het hart.