Nieuwsbrief februari

header nw nieuwe activiteiten

 

Het Gilde werkt aan nieuwe activiteiten. Hiervoor heeft het bestuur eerst nieuwe vrijwilligers gezocht die met de nieuwe activiteiten aan de slag kunnen gaan.

 

In de komende periode stelt een aantal nieuwe vrijwilligers zich aan u voor en vertellen zij wat zij bij het Gilde gaan doen. Zo hebben we niet alleen mensen gevonden die nieuwe activiteiten zullen ontwikkelen, maar ook mensen die de PR-afdeling komen versterken om nieuwe activiteiten in de markt te zetten, bijvoorbeeld door gebruik van sociale media. Samen vormen zij het marketingteam van het Gilde.

 

Om tot vernieuwing te komen, kan het ook noodzakelijk zijn om met andere vrijwilligersorganisaties samen te werken. Daarom zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd met organisaties als Petje-Af, Rolerisuit, Mooiwerk, De Zonnebloem, Humanitas, De Nieuwe Veste en Gilde Nederland.

 

Dat levert interessante ideeën op. Zo is de coördinator van de stadsgidsen bezig met een verkenning om samen met Petje-Af stadswandelingen te organiseren voor kinderen. En samenwerking tussen Rolerisuit en de natuurgidsen zou ook natuurwandelingen mogelijk kunnen maken voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Met Gilde Nederland wordt een verkenning gemaakt voor het uitrollen van Power, een programma voor de ouder wordende mens om langer vitaal te blijven. Een programma dat ook in de tijden van corona iets kan betekenen voor de eenzaamheid van mensen. Er wordt onderzocht of deze activiteiten vanwege de coronavoorschriften ook via het beeldscherm met het programma ZOOM kunnen worden uitgevoerd.

 

Voor dit moment bevinden alle activiteiten zich nog in de onderzoeksfase, omdat het realiseren ervan ook nog om vrijwilligers vraagt om ze uit te voeren, maar ook om de vraag hoe we de potentiële deelnemers kunnen bereiken. Is er wel vraag naar de betreffende activiteit?

 

Jubileumactiviteiten

 

Tenslotte houdt de marketingwerkgroep zich ook bezig met de jubileumactiviteiten. In 2021 bestaat het Gilde 35 jaar. Dit jubileum willen we gebruiken om het Gilde na corona opnieuw in de markt te zetten. Wanneer we dat exact kunnen doen is op dit moment nog niet te zeggen. Oorspronkelijk wilden we in mei met de publiciteit beginnen, maar vanwege het virus kan het betekenen dat we pas in september hiermee naar buiten kunnen treden.

 

Voor de jubileumactiviteiten wordt gedacht aan een abonnement of knipkaart met een zestal activiteiten, samengesteld uit verschillende bestaande activiteiten en enkele nieuwe. Men kan dan bijvoorbeeld deelnemen aan een stadswandeling, een fietstocht, een museumbezoek, een wijnproeverij etc.. Samen met de coördinatoren worden de ideeën verkend en uitgewerkt.