Nieuwsbrief februari

header nw bericht voorzitter

 

Beste vrijwilligers,

 

Zoals in de Kerstboodschap van het Gilde al aangekondigd, is het bestuur samen met coördinatoren en (nieuwe) vrijwilligers bezig om te werken aan vernieuwingen van Gilde De Baronie. Daar hebben we de tijd waarin alles is stil gevallen, hard aan gewerkt.

 

In 2021 bestaat het Gilde 35 jaar. In die 35 jaar is er veel veranderd en dat merken we ook bij het Gilde. De technologische ontwikkelingen en de demografische ontwikkelingen hebben met zich meegebracht dat we er vooral zijn voor mensen die met pensioen zijn. Maar we willen graag relevant zijn voor alle burgers van de Baronie van Breda en daarom zouden we ook graag verjonging tot stand brengen in ons vrijwilligersbestand. Ook met nieuwe activiteiten. Daarvoor is het nodig ons te beraden over onze visie en missie. Waar moeten we ons in de toekomst op richten? Daarbij is het ook nodig om ons als bestuur samen met de coördinatoren te buigen over de vraag of we daar al klaar voor zijn. Gaat het ons als bestuur en coördinatoren lukken om de vernieuwingen samen met alle vrijwilligers tot stand te brengen. Daar beraden we ons gezamenlijk op.  

 

Tijdens een eerste onderzoek bij de coördinatoren hebben we geconstateerd dat we onze organisatie eerst moeten voorbereiden op deze vernieuwingen. De wijze waarop we tot nu toe het Gilde hebben bestuurd, dient tegen het licht te worden gehouden. Wat is er bestuurlijk nodig om in goede samenspraak met de coördinatoren de vernieuwingen van de grond te kunnen krijgen? Momenteel zijn het bestuur en de coördinatoren daarover in overleg.  

 

In de tweede plaats zijn nieuwe vrijwilligers nodig om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Die hebben we gezocht en gevonden. Met hen en met alle bestaande vrijwilligers gaan we in het voorjaar aan het werk om de plannen te realiseren. We zijn de plannen een doorstart naar Gilde 2.0 gaan noemen. 

 

Dit voorjaar leggen we opnieuw de basis om straks als het weer kan, volop te kunnen laten zien wat we te bieden hebben.  Allereerst is ons aller inzet nodig om de bestaande activiteiten weer op te starten. Dat deelnemers er weer naar verlangen erop uit te trekken en aan groepsactiviteiten deel te nemen, daar zijn we bijna zeker van.

 

Daarnaast gaan we intern aan de slag met een proces om tot nieuwe activiteiten en verjonging te komen. Dat wordt een proces met inventarisatie van opvattingen en ideeën bij de vrijwilligers over de missie en visie, over de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en over de (toekomst) van onze organisatie. In groepsgewijze bijeenkomsten zullen we van gedachten wisselen over de ideeën en gedachten die leven over de toekomstige activiteiten. Zodra we met dit proces kunnen starten, zullen we u dit laten weten en u persoonlijk uitnodigen voor deelname hieraan.  

  

Het streven is om in dit jubileumjaar waarin Gilde De Baronie 35 jaar bestaat, zodra het kan, met een jubileumprogramma in de pers te komen. Dat programma bestaat uit bestaande en nieuwe activiteiten, waar in de periode, dat de coronamaatregelen hopelijk versoepeld worden, de inwoners van Breda met verlangen naar uitkijken. Het Gilde wil met het jubileumprogramma de kans grijpen zich opnieuw te kunnen positioneren in de activiteitenmarkt van de Baronie.

Het bestuur kijkt uit naar een proces waaraan iedereen vanuit eigen betrokkenheid kan bijdragen.

 

Max Hoefeijzers 
(Voorzitter)