Nieuwsbrief mei

header nw bericht voorzitter

Langzaam zien we licht aan het eind van de tunnel. De versoepelingen maken weer meer activiteiten mogelijk en met de zomer in aantocht kunnen we weer plannen maken om activiteiten op te starten. Onze doelgroep die voornamelijk uit 60plussers bestaat is voor een groot deel ingeënt en kan daarmee veilig deelnemen en uitvoeren. Dus wat let ons om Gilde De Baronie aan de burgerij te tonen en onze activiteiten weer in de aanbieding te doen?

 

De afgelopen weken is uitgebreid gesproken met de vrijwilligers die zijn ingegaan op de uitnodiging om gezamenlijk mee te denken over de toekomst van Gilde De Baronie. Die gesprekken zijn allemaal heel enthousiast verlopen. De deelnemers vonden het fijn om anderen uit het Gilde te ontmoeten en met hen ideeën uit te wisselen over hoe het Gilde zich het beste kan door ontwikkelen. 

 

Er zijn veel creatieve ideeën op tafel gelegd, maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Het Gilde moet werken aan de verbinding met de vrijwilligers. Die voelen zich soms teveel aan hun lot overgelaten. Meer bezieling geven aan het vrijwilligerswerk, meer waardering, onderling contact en samen werken aan de toekomst zijn de wensen die zijn geuit. Het bestuur, dat bestaat uit de coördinatoren en de db-leden zullen daarmee aan de slag moeten gaan. Alle vrijwilligers ontvangen op korte termijn een terugkoppeling over de opbrengst van de gesprekken en hoe we daar mee verder zullen gaan.

 

2021 Is ook het jaar van het 35-jarig bestaan van Gilde De Baronie. Dat jubileum willen we vieren en we verwachten dat we dat in september kunnen doen zonder beperkende Coronaregels. We willen voor onze deelnemers en cursisten, onze vrijwilligers en alle andere belangstellenden een Gilderie organiseren. Een feestelijke open dag (naar verwachting op 25 september) waarmee we de activiteiten in een jubileum-jasje onder de aandacht van alle Bredanaars willen brengen. Er wordt gewerkt aan een mooi en uitnodigend programma. De burgemeester zal de festiviteiten openen.  Een week daarna willen we een feestelijk moment voor al onze vrijwilligers organiseren. De nieuwjaarsreceptie is komen te vervallen en nu het weer kan willen we elkaar weer ontmoeten om een symbolische nieuwe start in te luiden van de activiteiten van Gilde De Baronie.  U ontvangt ruim van te voren bericht over hoe het programma van de festiviteiten eruit zal gaan zien.

 

Ik wens u graag zowel in eigen kring als binnen het Gilde mooie nieuwe perspectieven in het na-Corona tijdperk.

 

Max Hoefeijzers

voorzitter