Statuten etc.

De statuten van de Stichting Gilde De Baronie zijn aangepast en de meest recente, definitieve versie van oktober/november 2021 vind je via onderstaande knop.

Stichting Gilde De Baronie verwerkt waar nodig persoonsgegevens om activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt jouw privacy gewaarborgd zoals te lezen is in de algemene verordening gegevensbescherming.

Stichting Gilde De Baronie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK-nummer 41104391.

Stichting Gilde De Baronie heeft een disclaimer opgesteld voor deze website.