Statuten etc.

Stichting Gilde De Baronie is momenteel bezig met een aanpassing van de statuten. Na vaststelling zullen de statuten hier worden gepubliceerd.

Stichting Gilde De Baronie verwerkt waar nodig persoonsgegevens om activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt uw privacy gewaarborgd zoals te lezen is in de algemene verordening gegevensbescherming.

Stichting Gilde De Baronie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK-nummer 41104391.

Stichting Gilde De Baronie heeft een disclaimer opgesteld voor deze website.