Taalmaatje zijn in tijden van Corona

De coördinatoren van de taalmaatjes hebben in kaart gebracht hoe het met de taalmaatjes gaat op het gebied van taalbegeleiding. Kunnen zij in deze bizarre tijden de contacten met hun deelnemer onderhouden?


Op de mail met de vraag “Hoe gaat het en wat doen jullie?” kwamen veertien antwoorden.

Men belt elkaar een paar keer per week of heeft contact via Skype of Zoom. Weer anderen werken met WhatsApp.

Er zijn ook contacten op anderhalve meter afstand bij iemand thuis. Dit natuurlijk met wederzijds goedvinden.

Het is fijn dat de contacten niet helemaal stilliggen en men op de een of andere manier toch probeert met elkaar Nederlands te praten: de opzet van ons werk.

Toch geeft vrijwel iedereen aan dat men uitkijkt naar het moment van een echte ontmoeting. De directe aanwezigheid draagt meer bij in het voeren van het gesprek dan werken via beeld of app.


Wilt u tips over het online taalmaatje zijn? Lees dan ons eerdere bericht over dit onderwerp.