Vrijwilligerscode

GRATIS DELEN VAN KENNIS EN ERVARING
DOEL
Gilde De Baronie is in 1986 gesticht door Bredase vrijwilligers, om stadgenoten en anderen met kennis, ervaring en vrije tijd te helpen hun kennis en kunde gratis aan het publiek aan te bieden, in de vorm van projecten als ambacht & hobby, computercursussen, rondleidingen en taal.

WERKWIJZE
Gilde De Baronie werkt met gratis inbreng van kennis en ervaring door honderd en vijftig vrijwilligers in meer dan tien projecten. Deelnemers betalen meestal een kleine bijdrage in de kosten van het Gilde. Gilde De Baronie werkt samen met overheden en instellingen en is aangesloten bij Gilde Nederland, de koepel van 65 gilden in Nederland.

TIJD
De vrijwilliger bespreekt zijn of haar beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk met de Gildecoördinator en meldt zich af bij onvoorziene verhindering en voor vakanties en dergelijke.
De vrijwilliger dan wel de coördinator probeert vervolgens voor vervanging te zorgen.

TRAINING
Gilde De Baronie organiseert het nodige overleg, instructies en trainingen, gericht op een blijvend goede functievervulling van vrijwilligers. De vrijwilliger zet zich in voor de op zich genomen taken en is bereid gebruik te maken van de door het Gilde aangeboden kennis.

KOSTEN
Het Gilde verwacht dat vrijwilligers kleine uitgaven zoals voor vervoer in Breda, telefoon en computer voor eigen rekening nemen. Na overleg met de penningmeester kunnen bijzondere uitgaven worden vergoed, waaronder vervoer naar Gildebestemmingen buiten de gemeente Breda. Bestuursleden en coördinatoren ontvangen een kleine jaarlijkse bijdrage in hun kantoorkosten.

BELONING
Voor vrijwilligers van Gilde De Baronie  is de mooiste beloning dat de deelnemer blij is met en hopelijk zichtbaar geniet van de aangeboden kennis, kunde en ervaring.
De vrijwilliger, eenmaal ingeschreven bij Gilde De Baronie, is gratis opgenomen in de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten door de Gemeente Breda. Voor details en schadeformulieren zie www.breda-actief.nl.
De vrijwilliger ontvangt enkele malen per jaar de Gilde De Baronie Nieuwsbrief en wordt uitgenodigd als Gilde De Baronie festiviteiten organiseert, zoals de Nieuwjaarsreceptie.